Nyhet!

Våra frigående höns utomhus äter sojafritt foder för en mer hållbar äggproduktion

Vi på Garant vill alltid bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Därför har vi sökt efter ett mer hållbart foder till vår äggproduktion. Resultatet är ett sojafritt foder som till största del tillverkas i Sverige eller Europa. Idag kommer alla våra ägg från frigående höns utomhus från hönor som äter sojafritt foder.  

Det sojafria fodret är ett resultat av ett utvecklingsarbete mellan Garant och vår leverantör, Stjärnägg. Sojan som bidrar med protein i fodret är ersatt med två andra proteinkällor, majsgluten och potatisprotein. Näringsvärdet för protein blir detsamma som foder med soja. Proteinet i det sojafria fodret tillverkas till största del i Sverige, nära där hönorna finns. Vid brist på råvara tas fodret från Europa. 

Fyra separata stall av frigående höns utomhus har utfodrats med traditionellt respektive sojafritt foder. Varje dag har hönsens välmående och äggens kvalitet följts och undersökts. Resultaten visar att hönsen som ätit sojafritt foder mått lika bra, att äggen har smakat lika bra och att kvalitet, vikt och skaltjocklek på äggen varit lika bra som höns som utfodras med traditionellt foder. 

Det sojafria fodret är en av våra satsningar av närodlat växtbaserat protein som alternativ till soja. I maj 2020 lanserades tre olika färdigrätter med baljväxtfärs gjort på gråärt, sötlupin, åkerärt och rapsolja som tagits fram i samarbete med Axfoundation. Att hitta nya proteiner till djurfoder är en positiv utveckling och genom att minska användningen av soja i foder kan man spara regnskogen något och minska påverkan på djur och natur. Axfood ställer sedan flera år krav på sina leverantörer att soja som används i produkter eller foder ska vara tredjepartcertifierad för att säkerställa en ansvarsfull produktion.  

Äggen finns på både Hemköp, Willys, Tempo och Handlar’n. Alla våra ägg från frigående höns utomhus kommer från höns som fått sojafritt foder, oavsett om det gäller 4-, 10- och 20-äggsförpackningarna.