Hur ekologiskt är ekologiskt?

Ekologi är rätt snårigt när man tänker efter. Det finns de som hyllar eko till skyarna och sen finns det dom som är skeptiska. Till de sistnämnda hör de som hävdar att ekologivågen ger mindre skördar och att maten som produceras inte är mer klimatsmart än den vanliga. Så här ser vi på fördelarna kring ekologiska matvaror, precis som KRAV och Naturskyddsföreningen gör:

Vad det innebär att välja ekologiskt
1. Användandet av bekämpningsmedel undviks, vilket inte bara bättre är för jorden och vattendragen som slipper förorenas, det är också bättre för djur- och växtrikets mångfald och sist men inte minst: din egen hälsa.
2. Djuren på ekologiska gårdar lever så nära ett naturligt liv som det bara går. De får mer plats och får vara utomhus för att beta, picka och böka.
3. Det är bättre för klimatet då energikrävande konstgödsel inte används i det ekologiska lantbruket.

Garant + eko = sant

Vår serie Garant Ekologiska varor innehåller ekologiska produkter som håller hög kvalitet, utan att för den sakens skull bli dyra. De är förstås noga utvalda och har genomgått stenhårda tester, precis som alla produkter som får platsa i vårt skafferi.

Våra ekologiska produkter kommer från certifierade produktioner där de vanligaste märkningarna är KRAV eller EU-ekologiskt. Det betyder bland annat att de är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och att djuren föds upp på ekologiskt foder. Att ha ett brett ekologiskt sortiment är ett sätt för oss att påverka klimatet i rätt riktning. Några andra saker på ämnet ekologiskt som vi är stolta över:

- allt vårt kaffe och te kommer från odlingar som är Rainforest Alliance-certifierade, alltså kommer de från klimatvänliga odlingar med säkrare arbetsmiljö.
- vi har som mål att all vår kakao ska vara hållbarhetscertifierad 2017.

- vi säljer bara ekologiska (KRAV/Fairtrade) frukter
- alla frysta och konserverade vegetabiliska råvaror ska 2017 vara Global GAP-certifierade eller motsvarande. Även om detta inte räknas som ekologisk odling så är den bättre kontrollerad med mindre användning av onödiga bekämpningsmedel. Därför avsevärt mycket bättre än odling utan någon certifiering och kontroll.

När det kommer till animaliska produkter så som ekologiskt kött, fisk och mejeri tycker vi inte att EU-lövet räcker, så vi har därför storsatsat på KRAV. På torra varor å andra sidan skiljer sig dessa två certifieringar väldigt lite. Men då EU-lövet saknar riktlinjer kring sociala krav, ser vi i dessa fall till att göra en egen uppföljning på att uppförandekoden kring bra arbetsvillkor efterföljs.

Att ha ett brett ekologiskt sortiment är ett sätt för oss att påverka klimatet i rätt riktning. Det är också ett sätt för oss att öka efterfrågan på eko i stort i Sverige!