Nyhet!

Vi sparar 5,9 ton plast i frysen

Genom att använda tunnare plast på vår frysta vegopytt och djupfrysta grönsaker sparas 5,9 ton plast varje år. De nya förpackningarna rullas ut löpande så fort befintligt förpackningsmaterial är slut. De nya förpackningarna görs i tunnare plast på totalt 12 olika artiklar. För våra ekologiska grönsaker har den vanliga plasten redan bytts ut mot en mer miljövänlig, baserad på förnyelsebar råvara. Varje artikel har fått en minskning av plasten med 7% - 28%, beroende på artikels förutsättningar.

Som en del av Axfoodfamiljen har vi som mål att minska den totala plastmängden med 25% till 2025. Läs mer om våra målsättningar här.