Hållbarhetsnyheter

Att sälja och producera varor för med sig ett stort ansvar och kommer alltid ha en viss påverkan på vår miljö men vi arbetar aktivt för att minska vårt avtryck i smått och stort. Vi ställer krav, vi ifrågasätter, vi utvärderar de leverantörer vi arbetar med för att kunna göra skillnad i sociala, miljö- och naturresursfrågor. Att arbeta hållbarhet handlar inte bara om att ta ansvar för vår miljö utan också för de som lever på den. Genom en uppförandekod som alla våra leverantörer måste skriva under och leva upp till, har vi möjligheten att bland annat påverka arbetsvillkor, säkerhet och diskriminering över hela världen. Här kan du läsa mer om vad vi gör för olika hållbarhetsinitiativ i vår vardag för att kunna erbjuda garanterat bra produkter.