Att använda eller inte använda palmolja. Det är frågan.

Palmoljan. Den finns i kex, glass, läppstift, tvättmedel, tvål – ja det mesta du äter och använder varje dag. Palmoljan är halvfast i rumstemperatur och härsknar inte som andra oljor, vilket hjälper till är att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkter den används i. Trots att den är såpass utbredd som den är har den inte världens bästa rykte om sig. Vilket inte är så konstigt när man tänker efter. Odlingen av palmolja är inte särskilt bra alls för miljö, djurliv och lokalbefolkning. Anledningen? Regnskog skövlas för att ge utrymme åt nya odlingar i takt med att efterfrågan ökar. 

Samtidigt ger palmoljeproduktionen arbetstillfällen för stora delar av Sydostasien, Sydamerika, Västafrika och Östafrika. Enligt Världsnaturfonden WWF är omkring 4,5 miljoner människor beroende av palmoljan för sin överlevnad bara i Sydostasien. En bojkott på nationell nivå skulle därför slå fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. Det skulle leda till att mer ocertifierad palmolja produceras, då ett flertal stora marknader inte efterfrågar hållbar palmolja.  

Det är just därför WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan från plantage till produkt har startat RSPO, Round Table on Sustainable Palm Oil. Vi som är med i organisationen arbetar med att certifiera palmolja som är ansvarsfullt producerad, vilket betyder att regnskog inte behövt skövlas för att göra plats för palmoljeplantager. Tillsammans kan vi ställa krav på producenterna och arbeta för en hållbar produktion.  Idag är 20% av den globala palmoljeproduktionen certifierad. Men bättre måste det bli. 

Det finns olika slags certifieringar av palmolja och handelssystem. Det har att göra med hur pass väl man kan spåra den certifierade palmoljan genom hela värdekedjan. De olika certifieringarna är: 
Identity Preserved, certifierad palmolja från ett ursprung hålls separat från palmolja som inte är certifierad genom hela värdekedjan. Den är fullt spårbar till ursprunget. 
Segregerad, certifierad palmolja hålls separat från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan men som blandas med certifierad palmolja från annat ursprung. Den kan inte spåras helt tillbaka till ursprung. 
Mass balance, då blandar man certifierad och icke-certifierad palmolja. Oljan är inte spårbar, men man betalar för certifierad palmolja och pengarna går till en producent av certifierad palmolja men sen blandas oljan. 
Book and claim, är ett verktyg för att stötta produktionen av certifierad palmolja. Det innebär att man betalar en viss premium per ton palmolja till en producent som odlar certifierad palmolja. Denna premie når även små odlare. 
Alla dessa olika typer av certifieringar hjälper till att öka produktionen av certifierad palmolja. Vi ställer krav på våra producenter för att bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet, så att marknaden för ansvarsfull och hållbar palmolja ökar. Alla våra palmoljebaserade produkter är certifierade och vi har en strävan att alla ska vara certifierade enligt Identity Preserved eller Segregerad. Vi använder enbart certifierad palmolja i våra varor varor och kommunicerar certifieringen på alla förpackningar som berörs.  

De senaste åren har Axfood arbetat med att minska användningen av palmolja i sortimentet av egna märkesvaror. I mer än en tredjedel av produkterna, främst inom Garant, har palmoljan bytts ut mot bland annat solros- och rapsolja. För oss är det viktigt att alla de vegetabiliska oljor och fetter som ersätter palmoljan produceras hållbart och ansvarsfullt då alla råvaror kräver sin odlingsareal och arbetskraft för att skörda. 
 
Axfoods hållbarhetsprogram där bland annat mål om palmolja ingår:
- All palmolja som ingår i egna märkesvaror har sedan 2009 kompenserats för via certifikat.  
- All palmolja som ingår i egna märkesvaror, där ibland Garant, är idag certifierad. 
- Leverantörer av märkesvaror ska, senast under 2020, endast använda certifierad palmolja alternativt kompensera via certifikat.  
- Under 2021 är målsättningen att stötta odlare som är anslutna till RSPO-NEXT, en tilläggsmodul för certifierade odlare som innebär högre krav på spårbarhet av all inkommande palmfrukt till kvarnen.