Förpackning med hänsyn till miljön

 
Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda en så miljövänlig och ansvarsfull förpackning som möjligt när du köper ekologiskt från Garant. Därför kommer pappret i denna förpackning från FSC-certifierade skogar, vilket innebär att skogsbruket tar hänsyn till människor och miljö.

Helst ville vi också undvika korken, men det gick inte av tekniska skäl. För att kompensera för mängden konventionell plast i både kork och kartong så har vi sett till så att man i plastproduktionen ersatt olja från fossil råvara med olja från förnybar råvara. I detta fall har man använt skogsråolja hos förpackningsleverantören. Bra va?

Mängden förnybar olja kan variera i varje förpackning eftersom den blandas upp med fossil olja som redan finns i produktionen. Ju fler som gör som vi desto bättre!

Varför förnybart? En förnybar råvara (t.ex. tallolja) växer upp igen under en relativt kort period, medan fossil råvara (t.ex. råolja under jorden) tar flera miljoner år att bildas och tillför koldioxid till atmosfären vilket bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Därför är förnybar råvara generellt bättre för miljön, framförallt på längre sikt.