Förpackning med hänsyn till miljön


Det här är den mest miljövänliga mjölken du kan välja i vårt sortiment, vår stolta miljöhjälte! Den har extra lång hållbarhet, vilket minskar matsvinnet.

Pappret i förpackning kommer från FSC-certifierade skogar, vilket innebär att skogsbruket tar hänsyn till människor och miljö.

Att förpackningen är stor och saknar kork minskar mängden material både vid framställning och under transport. För att kompensera för den mängd konventionell plast som finns i kartongen så har vi sett till så att man i plastproduktionen ersatt olja från fossil råvara med olja från förnybar råvara. I detta fall har man använt skogsråvara hos förpackningsleverantören. Bra va?
Mängden förnybar olja kan variera i varje förpackning eftersom den blandas upp med fossil olja som redan finns i produktionen. Ju fler som gör som vi desto bättre!

Varför förnybart? En förnybar råvara (t.ex. tallolja) växer upp igen under en relativt kort period, medan fossil råvara (t.ex. råolja under jorden) tar flera miljoner år att bildas och tillför koldioxid till atmosfären vilket bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Därför är förnybar råvara generellt bättre för miljön, framförallt på längre sikt.