Att använda eller inte använda palmolja. Det är frågan.

Palmoljan. Den finns i kex, glass, läppstift, tvättmedel, tvål – ja det mesta du äter och använder varje dag. Palmoljan är halvfast i rumstemperatur och härsknar inte som andra oljor, vilket hjälper till är att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkter den används i. Trots att den är såpass utbredd som den är har den inte världens bästa rykte om sig. Vilket inte är så konstigt när man tänker efter. Odlingen av palmolja är inte särskilt bra alls för miljö, djurliv och lokalbefolkning. Anledningen? Regnskog skövlas för att ge utrymme åt nya odlingar i takt med att efterfrågan ökar.

Samtidigt ger palmoljeproduktionen arbetstillfällen för stora delar av Sydostasien, Sydamerika, Västafrika och Östafrika. Enligt Världsnaturfonden WWF är omkring 4,5 miljoner människor beroende av palmoljan för sin överlevnad bara i Sydostasien. En bojkott på nationell nivå skulle därför slå fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. Det skulle leda till att mer ocertifierad palmolja produceras, då ett flertal stora marknader inte efterfrågar hållbar palmolja.

Det är just därför WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan från plantage till produkt har startat RSPO, Round Table on Sustainable Palm Oil. Vi som är med i organisationen arbetar med att certifiera palmolja som är ansvarsfullt producerad, vilket betyder att regnskog inte behövt skövlas för att göra plats för palmoljeplantager. Idag är 20% av den globala palmoljeproduktionen certifierad. Men bättre måste det bli.

Det finns olika slags certifieringar av palmolja och handelssystem. Det har att göra med hur pass väl man kan spåra den certifierade palmoljan genom hela värdekedjan. De olika certifieringarna är:
Identity Preserved, certifierad palmolja från ett ursprung hålls separat från palmolja som inte är certifierad genom hela värdekedjan. Den är fullt spårbar till ursprunget.
Segregerad, certifierad palmolja hålls separat från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan men som blandas med certifierad palmolja från annat ursprung. Den kan inte spåras helt tillbaka till ursrpung.
Mass balance, då blandar man certifierad och icke-certifierad palmolja. Oljan är inte spårbar, men man betalar för certifierad palmolja och pengarna går till en producent av certifierad palmolja men sen blandas oljan.
Book and claim, är ett verktyg för att stötta produktionen av certifierad palmolja. Det innebär att man betalar en viss premium per ton palmolja till en producent som odlar certifierad palmolja. Denna premie når även små odlare.

Alla dessa olika typer av certifieringar hjälper till att öka produktionen av certifierad palmolja. Vi ställer krav på våra producenter för att bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet, så att marknaden för ansvarsfull och hållbar palmolja ökar. Alla våra palmoljebaserade produkter är certifierade och vi har en strävan att alla ska vara certifierade enligt Identity Preserved eller Segregerad. Vi kommer även att kommunicera ut det på våra förpackningar.