Fairtrade-bananer för en framtid med hållbara villkor

Bananen. Vi hittar den i fruktkorgar på varenda arbetsplats runtom i landet, i barnvagnar på lekplatser och ovanpå frukostmüslin. Det spelar roll vilken banan du väljer, Fairtrade-märkta bananer skiljer sig nämligen från vanliga bananer i butik. Varje gång du handlar Fairtrade-märkta bananer kan du känna dig trygg i att människan bakom produkten behandlats med rättvisa och att bananen tagits fram på ett hållbart och humant sätt. Du betalar inte bara för bananen i sig, när du väljer Fairtrade i butik är du även med och bidrar till en bättre framtid för odlaren.

Fairtrade-premien

Alla Fairtrade-certifierade producentorganisationer får en Fairtrade-premie vid försäljningen av råvaran. Premien är obligatorisk och betalas utöver minimipriset. Pengarna från premien samlas i en fond för odlare och deras familjer. För anställda på plantagen bestämmer en premiekommitté med de anställda vad premien ska gå till. Fonden används till att förbättra livskvaliteten och lokalsamhället både socialt och ekonomiskt. Genom premien kan exempelvis satsningar göras på tillgång till vatten, hälsovård, nya bostäder och skolor. Detta betyder att ju mer som säljs under Fairtrades villkor – ju större blir fonden för människorna som arbetar i produktionen, och du är med och förbättrar arbets- och levnadsvillkor.

Vill du veta mer om vad pengarna från Fairtrade-premien går till? Följ med till två av de större plantagerna, Paradise Produce och Morel-Momibanano, som odlar våra bananer. Här berättar vi mer om några av de betydande premie-projekt som har förändrat liv och som vi är lite extra stolta över.

PARADISE PRODUCE

Paradise Produce är en av de stora plantager som odlar våra bananer i Dominikanska republiken. Med Fairtrade-premien har de anställda på plantagen valt att investera i projekt som främjar grundläggande behov för de anställda och deras familjer i lokalsamhället. Här kan du läsa om premie-projekten som stödjer nya system för vattenlagring, avfallshantering och privatekonomi.

Tillgång till vatten

Alla människor ska ha rätt till rent dricksvatten. I detta projekt har Fairtrade-premien investerats i ett nytt system för vattenlagring som innebär daglig tillgång till dricksvatten. På sikt kommer systemet förändra livskvaliteten för människor på plantagen och i samhället där de bor.

- Genom premien får anställda, deras familjer och människor i samhället de bor i tillgång till gemensamma vattentankar vilket förhindrar vattenbrist vid torrperioder.

- Individer får möjlighet att förvara vatten i hemmet vilket genererar dricksvatten på daglig basis. På sikt förebygger vattentillgången sjukdomar som kan förekomma vid uttorkning.

Sopkärl för en renare miljö

Ett rent samhälle är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Genom Fairtrade-premien har pengar investerats i att skapa ett förbättrat system för avfallshantering, såsom att investera i sopkärl och utbildning. Ett förbättrat system har skapat en renare miljö för människorna i samhället.

- Med premien har sopkärl placerats ut på nödvändiga platser i samhället för att hålla rent och skapa en bättre miljö.

- Fairtrade-premien har investerats till att utbilda och skapa medvetenhet bland invånare att ta bättre hand om sitt samhälle genom att inte slänga skräp på allmänna ytor. Detta har förbättrat folkhälsan och reducerat sjukdomar som orsakats av en förorenad miljö.

Ekonomisk hjälp

Tack vare investeringar med Fairtrade- premien har anställda odlare på Paradise Produce kunnat förbättra sin privatekonomi. Årligen delas 20% av premien upp mellan anställda odlare och deras familjer för att finansiera ekonomiska behov och privatekonomi.

- Genom förmånen kan anställda och deras familjemedlemmar bland annat få hjälp med att renovera sina hem och betala av privatlån.

- Anställda har möjligheten att förbättra sin ekonomiska situation genom att spara de extra pengarna som tillkommer på lönen tack vare Fairtrade-premien.

Morel-momibanano

Plantagen Morel-Momibanano odlar våra bananer i Dominikanska republiken. Tack vare Fairtrade-premien har pengar investerats i projekt som kommer att bli betydande för människor i lokalsamhället. Många av de anställda på plantagen kommer ifrån Haiti och har sina familjer där. Här kan du läsa om premie-projekten som finansierar utbildning för alla barn, förbättrar boendesituationer och tillgång till hälsovård.

Finansierad utbildning

Alla barn förtjänar rätt till utbildning och en chans att investera i sin framtid. I utbildningsprojekten finansierar Fairtrade-premien utbildning för alla barn till anställda på plantagen. Det innefattar skolgång på låg- och mellanstadienivå i Haiti, och eftergymnasiala studier på universitet i Haiti och Dominikanska republiken. Genom Fairtrade-premien bekostas hela studietiden inklusive registrering, terminsavgift och övrigt studiemedel.

- Alla barn till anställda på plantagen i Haiti har fått möjligheten att gå i skolan och få hela skolgången finansierad av Fairtrade-premien. Det leder till ekonomiska fördelar för de anställda som inte längre behöver avsätta stora delar av lönen till dyr undervisning på privatskolor.

- Både anställda och deras barn på odlingarna i Haiti och Dominikanska republiken har genom arbetet med Fairtrade-premien fått möjligheten att söka till stipendier och eftergymnasiala studier på universitet. Personer med universitetsexamen har möjlighet att söka jobb inom högre jobbpositioner på och utanför odlingarna och kan på så sätt få bättre ekonomiska förutsättningar.

Förbättrade boendesituationer 

Ett bra hem är en grundläggande trygghet och förmån för alla anställda och deras familjer på plantagen Morel-Momibanano. Med premien har Fairtrade kunnat förbättra boendesituationen för många genom att renovera och bygga hus som är anpassade efter hushåll och som klarar av tuffare klimat. 

- Projektet har resulterat i 18 nybyggda hus och 33 renoverade hus som skyddar bättre mot tuff väderlek och översvämningar.

- De nya och renoverade husen ger mer boyta för större hushåll. Genom stödet för boende från Fairtrade-premien slipper de anställda ta dyra lån som undergräver deras ekonomi.

Tillgång till hälsovård

Med hjälp av premien finns nu en separat fond för hälsovård så att anställda kan få den vård de behöver och få möjligheten att köpa läkemedel.

- Anställda får bättre tillgång till hälsovård och möjlighet att bekosta hälsovård. Eftersom de genom fonden inte längre behöver finansiera vård ur egen ficka kan de minska privata utgifter i hushållet.

- En förbättrad folkhälsa till följd av nya möjligheter till hälsovård leder på sikt till en starkare samhällsekonomi i lokalsamhället.

Det spelar roll vilken banan du väljer. Nästa gång du handlar våra Fairtrade-certifierade gula hjältar i butik kan du känna dig trygg i att pengar investeras i bättre arbete- och levnadsvillkor för människan på plantagen.

Vill du veta mer om Fairtrade-premien? Klicka här för att läsa mer om hur den fungerar.