QuizRR för en framtid med hållbara leverantörskedjor

2015 inledde vi tillsammans med vår ägare Axfood ett CSR-arbete i samarbete med svenska företaget QuizRR. Genom samarbetet arbetar vi för att stärka hållbarhetsarbetet i våra globala leverantörskedjor. Nu lanserar vi vår första Quizrr-produkt, Ekologisk Tamari sojasås!

Vårt samarbete

I januari 2018 inledde vi ett leverantörssamarbete med Redbridge som tillverkar ekologisk tamari sojasås. Tillsammans med Quizrr arbetar vi med att utbilda chefer och anställda på Redbridge inom områden som anställdas rättigheter och ansvar, medbestämmande och lönerevisioner.

Quizrr utvecklar digitala utbildningslösningar med skräddarsydda filmer, följt av ett quiz för att bidra till ökat lärande och engagemang. De inspelade kortfilmerna gestaltar olika scenarier och de anställda får genom filmerna lära sig om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet på ett roligt, effektivt och engagerande sätt.

Utbildningarna baseras på internationellt erkända riktlinjer för hållbar utveckling och företags ansvar, såsom ILO-konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).

“After the training the workers are more aware and know the importance of wearing personal protective equipment to protect themselves. We also see that the communication between workers and managers is much better than previously.” Wang Jie, Training specialist HR Department

Nu finns vår första Quizrr-produkt, ekologisk tamari sojasås, ute i butik. Den är inte bara ett bra val för att den är ekologisk, vid varje köp stödjer du arbetares rättigheter i fabriken. Spana efter Quizrr-loggan på sojan nästa gång du är i butik.

Vi arbetar ständigt tillsammans med Axfood och Quizrr för att inleda fler leverantörssamarbeten. För närvarande pågår Quizrr-träningar i 11 fabriker i Kina och 17 fabriker i Thailand och Bangladesh. Totalt har hittills 5000 anställda tränat med verktyget.

Quizrr-programmet

Rights & Responsibilities täcker grundläggande rättigheter och skyldigheter för arbetare och managers, inklusive arbetsplatspolicies, hälsa & säkerhet, brandsäkerhet samt arbetsplatsdialog.

Worker Engagement är inriktad på att möjliggöra fungerande system för problemhantering och goda relationer mellan arbetare och managers. Här ingår frågor som rör effektiv kommunikation, nöjda medarbetare, arbetarrepresentation och delaktighet. inkluderar dialog & engagemang, arbetarrepresentation, roller och ansvar samt nominering och val. 

Wage Management fokuserar på lönesystem, anställningsförmåner, övertidsreglering och karriärmöjligheter, vilket möjliggör mer nöjda medarbetare och en större förståelse kring möjligheterna till karriär och högre löner. Ledningen ges samtidigt specialutbildning kring de fördelar som kommer av ett väl fungerande lönesystem, såsom ökad stabilitet, minskad personalomsättning och högre produktivitet. 

Här kan du läsa mer om Quizrr