Våra utehöns går tillfälligt inomhus

Våra svenska utehöns går tillfälligt inomhus för att skyddas från rådande fågelinfluensa. Hönorna äter samma sojafria foder som vanligt och äggen är precis lika goda. För att du som konsument ska känna dig trygg i vad du väljer i butik har vi därför valt att sälja våra ägg i en tillfällig ask som markerar förändringen.

Sverige har sedan november haft fem konstaterade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. På samma sätt som influensan varierar från år till år hos människor förändras viruset också för djur, de har hög smittsamhet och orsakar också väldigt hög dödlighet bland tamfjäderfän. Sedan 6 november gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus, även den produktion som vi kallar utomhusägg. Ett intensivt arbete pågår just nu för att bekämpa smittan på de gårdar där fågelinfluensa har konstaterats för att förhindra att smittan sprider sig.

Våra utehöns går helt fritt i stallet och har i vanliga fall möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage, där de kan sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs. 

Under rådande restriktioner får ägg från utehöns säljas som ”ägg från utehöns” fram till 26 februari, trots att de gått inomhus. Därefter måste äggen säljas som ”ägg från frigående hönor inomhus”.

Vill du veta mer om fågelinfluensan och våra ägg?

Vad är fågelinfluensa?
Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. De olika varianterna smittar lätt mellan fåglar, men det är bara vissa typer av virus som gör att fåglarna blir sjuka. Oftast är det andfåglar och tamfåglar, som höns och kalkoner, som blir sjuka.

Hur smittar den?
Fjäderfä, till exempel ankor, gäss, höns och kalkoner, kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, i regel vilda fåglar. Detta kan ske utomhus eller genom att vilda fåglar kommer in i fjäderfähus, eller genom att avföring från fåglar kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

Hur vet man om hönorna är smittade?
Ser man att hönsen har nedsatt allmäntillstånd och en plötslig ökad dödlighet kan man misstänka fågelinfluensa och ska då omgående ta kontakt med veterinär. Men även minskad aptit samt sänkt äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa. Alla producenter är observanta på förändringar hos hönsen.

Kan människor bli smittade av fågelinfluensan?
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att risken att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig.

Kan jag fortsätta äta ägg och känna mig trygg?
Enligt Livsmedelsverket finns det ingen risk att bli smittad genom att äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel, eftersom smittan inte sprids via livsmedel.

Varför får inte hönsen vara utomhus?
För att undvika att hönsen genom kontakt med vilda fåglar i utemiljön smittas med fågelinfluensa.

Vem bestämmer om hönorna får vara ute eller inne?
Det beslutet fattar Jordbruksverket.

Tillåts utehönsen vara ute på sin veranda?
Så länge som Jordbruksverket beslut om förhöjd skyddsnivå gäller får inte utehönsen gå ut på sina verandor, utan hålls inomhus.

När får de komma ut igen?
Så snart som Jordbruksverket anser att risken för smitta inte längre finns, och tar tillbaka sitt beslut om förhöjd skyddsnivå.

Hur lever hönorna när de är inomhus?
Höns i frigående inhysningssystem rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Hur gör producenterna för att skydda sina hönor?
Alla höns hålls inomhus. Producenterna har tydliga hygienzoner där man byter skor eller sätter på skoskydd innan man går in i anläggningen. När man går in till hönsen byter man skor igen och sätter på sig en ny overall. Bara nödvändiga besök på gårdarna tillåts.

Alla chaufförer som hämtar äggen, använder engångshandskar samt desinficerar skor och palldragare mellan varje gård. Producenten rengör och desinficerar äggrummet efter det att vi har hämtat äggen. Vi har även ökat frekvensen av rengöring och desinficering av våra bilar.

Vad gäller då för eko hönsen?
Ekohönsen ska vara utomhus minst 1/3 av sitt liv. De ska kunna vistas utomhus större delen av dagen under minst 4 sammanhängande månader, maj till september. Eko-hönorna påverkas därför inte av den aktuella restriktionen.