Med smak för svensk mjölk

Pressade priser och ökad import har fått mejeriproduktionen att minska kraftigt i Sverige. Vår producent, Grådö Mejeri, vill bryta mönstret. Vi besöker en verksamhet som gör allt från mjölk till kvarg, fil och smör. En process som innefattar både ett erfaret öga och beprövade smaklökar.

Chauffören Linda Eklund skruvar loss en av mejeriets slangar och fäster den i ett munstycke längst bak på tankbilen. Hon har precis avslutat en av dagens första körningar.
– Nu har jag hämtat mjölk först i Köping och sen i Kolsva. Bara KRAV-märkt mjölk, säger hon.
Det är en tidig svensk sommardag. Luften är kylig men när solen väl tittar fram blir man snabbt sugen på att knäppa upp jackan.

Det är så här det börjar på Grådö mejeri. Varje dygn kör tre tankbilar skytteltrafik mellan mejeriets mjölkbönder och det gula mejeribyggnaderna som ligger utmed Dalälven, en knapp mil utanför Hedemora. Av mjölken som lämnas tillverkas produkter inom en rad olika mejerikategorier, bland annat mjölk, smör, gräddfil och kvarg för oss.

Grådö Mejeri grundades 1953 och även om delar av originalbyggnaden fortfarande är i bruk har mycket förändrats. Både innanför och utanför mejeriets väggar.
Under de senaste drygt 30 åren har svensk mjölkproduktion minskat kraftigt. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har beståndet av mjölkbönder nära halverats vart tionde år.

En anledning är att importen av mejeriprodukter till Sverige har ökat. En annan att mjölkpriset pressats av en internationell marknad med stora utlandsägda mejerier.
På Grådö Mejeri går man mot strömmen. Dels genom att arbeta lokalt, med ett 60-tal bönder vars gårdar ligger i snitt sex till sju mil från mejeriet. Men också genom att betala ett högre literpris för den vita råvaran.
– Det är den enda anledningen för oss att finnas egentligen. Vi är bondeägda och måste försöka betala ett högre mjölkpris, så att bönderna kan överleva och vi kan ha kvar ett svenskt lantbruk, säger Staffan Eklöv.

Han är mejerichef på Grådö Mejeri och den som tar emot oss när vi besöker företaget.
Innan vi släpps in plockar han fram vita skyddsrockar, hårnät och blåa skoskydd.
–  Hygienen är väldigt viktig vid mejeriproduktion, förklarar han.

Grådö Mejeri tar emot cirka 80 miljoner liter mjölk och grädde årligen. 15 procent kommer från ekologiska gårdar, resten från konventionella. Ett 40-tal anställda arbetar med att förädla mjölken till bland annat Garants mejeriprodukter. När mjölken tömts från tankbilarna samlas den i stora cylinderformade silos. Den pastöriseras sedan innan den används till olika produkter. Produktionen är näst intill helt automatiserad och styrs från ett kontrollrum som fungerar som mejeriets hjärta. Processerna i sig är dock uppdelade mellan ett stort antal hallar och rum.

När vi går genom mejeriet ser vi flera olika typer av produktion. I ett rum tillverkas och paketeras smör i ett rasande tempo. Smöret görs för Garant, som var den första kedjan i Sverige med ett eget smör . I ett annat rum fyller en maskin runda bägare med nygjord crème fraiche. Miljön är avskalad och öppen. Alla kärl är gjorda i rostfritt stål som blänker i takbelysningen och över hela lokalen finns en doft som för tankarna till nyvispad grädde.

Tre bra saker med svensk mejeriproduktion 

(Källa: LRF)

Det är resursklokt med svenska mejeriprodukter. En liter svensk mjölk ger bara hälften så stora utsläpp av växthusgas som en genomsnittlig liter mjölk. Sverige har också lägst miljöpåverkan i Europa.

Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen. Sverige har en offensiv djurhälsovård, låg risk för smitta av djursjukdomar och en låg användning av antibiotika.

Mjölken är viktig för landsbygdens ekonomi. Sveriges mjölkbönder står för cirka 27 procent av förädlingsvärdet inom svenskt lantbruk.

Den volymmässigt största produkten som Grådö Mejeri tillverkar är Garants mjölk med lång hållbarhet. Mejeriet gör också bland annat kvarg, crème fraiche och gräddfil för Garant. Just syrade produkter är något av mejeriets specialiteter.
– När vi startade gjorde man enbart ost, men ganska snart började man även tillverka filmjölk. Syrade produkter blev på så sätt något vi blev duktiga på. Det är som med allt hantverk. Håller man på med det mycket övar man upp färdigheten, säger Staffan Eklöv.

Han började på Grådö Mejeri redan 1999 och kan lätt börja skratta över att han varit på arbetsplatsen i hela 18 år.  Men det finns anställda som varit där betydligt längre.
I ett laboratorierum med utsikt över Dalälven träffar vi Klas Viklund. Han började på Grådö 1976 som 19-åring. Sedan dess har han arbetat med allt från tillverkning till förpackning och transport.

Idag arbetar han med att kvalitetssäkra mejeriets produkter. Redan när mjölken hämtas från gårdarna tas prover på den. Detsamma gäller när den anlänt till mejeriet. Klas Viklund arbetar med de färdiga produkterna, som även de genomgår en omfattande process för att säkra kvaliteten. Bakterier, utseende, temperatur. Allt undersöks. Så även smak.

–  När det kommer till smak tar jag helt enkelt en liten mängd, ett prov, och smakar av produkterna. Det är inte svårare än så, förklarar Klas Viklund.
Grådö Mejeris sätt att arbeta har visat sig lyckosamt. Efter en period av motgångar ägs företaget i dag av Falköpings Mejeri. Under de senaste åren har man sett en stabil tillväxt och enligt Staffan Eklöv finns förutsättning för att växa ytterligare.

– Så länge vi betalar ett högre literpris är det inga problem att få tag i mjölkråvara. Det är en större utmaning att skapa förståelse hos kunderna kring varför det är lite dyrare med svenska mejeriprodukter, säger han.

Vilka är argumenten?

– Det är många. Köper du en svensk mejeriprodukt kan du till exempel känna dig trygg i att den kommer från djur som mår betydligt bättre än utländska. Medicinanvändning är mycket lägre på svenska gårdar än jämfört med i Europa i stort.

Det finns många alternativ till mejeriprodukter idag. Vad säger du till de som helt väljer bort mjölk?

– Det har jag inga synpunkter på. Det är bra att det finns alternativ. Det enda vi vet är att vi har en produkt som konsumerats väldigt länge. Den fungerade förr och den fungerar nu. En naturlig och lokal produkt. 
Det kan chauffören Linda Eklund skriva under på. Efter att hon tömt sin last rengörs mjölkbilens tank. Sen är det dags för dagens andra körning. 

– Då ska jag ska vidare upp till Janpers gård, säger hon. 
– Det ligger ungefär en halvmil härifrån, en väldigt fin gård, fyller Staffan Eklöv i. 


Nyfiken på mejeriprodukterna du precis läst om? Här kan du kika närmare på dem.

Foto: Fredrik Ottosson