Tonfisk

Tonfisk på burk är prisvärd och näringsrik kost som har blivit en populär ingrediens i sallader och på hälsosamma tallrikar. Men tyvärr förekommer både rovfiskad tonfisk och tonfisk som innehåller oönskade ämnen. För att få bukt på problemen har man infört en rad certifieringar och märkningar som säkerställer att fisket sker på ett tryggt och hållbart sätt. Det är därför vi nu stolt lanserar vår alldeles egen tonfisk på burk i vatten och i solrosolja som klarar våra CSR- och kvalitetskrav samt är MSC-märkt och därmed grönlistad av WWF. 

Här kan du spåra vart just din köpta tonfisk kommer ifrån. 

Vår leverantör Pacifical ägs till hälften av 8 nationers regeringar som tillsammans bildar Parties to the Nauru Agreement, PNA, där länder som Papa Guinea, Nauru, Kiribati och Salomon Islands bland annat ingår. Dessa länder ligger på västra sidan av mellersta Stilla Havet och är cirka 40 % större än Europa till ytan. Tonfiskfångsten inom detta område är runt 1,1 miljoner ton om året och står för 25 % av den globala tonfiskfångsten i världen. Initiativet till att bilda PNA togs av ledarna för respektive land med syftet att främja ett hållbart fiske, skapa jobb och möjligheter för lokalbefolkningen, få rättvis andel av den ekonomiska avkastningen, bygga ett starkare samarbete med näringslivet och den privata sektorn samt bygga trygga relationer med återförsäljare och konsumenter i slutmarknaderna. Pacifical äger inte sina egna fabriker och fartyg, men har ett nära samarbete med befintliga och nya partners i försörjningskedjan för att konsumenter runt om i världen ska kunna konsumera en hållbart fångad tonfisk. 

Vår tonfisk är fångad i havet runt Papa Guinea och klassas som ett måttligt utnyttjat hav för tonfiskfångst (gäller alla PNA-hav). Det innebär att att det inte pågår överfiske och därför är tonfisken i detta hav inte listad som ett hot eller som en hotad art. Därför är havet runt PNA-länderna den viktigaste källan för den globala tonfiskråvaran. Över 80 % av all tonfisk på burk görs av en tonfiskart som heter Skipjack. Vår Garant tonfisk är inte ett undantag. Köttet har en något mörkare färg, lite mörkrosa, och har en relativt mjuk textur och en mer fiskliknande smak än andra större tonfiskar. Skipjack fiskas med en medelvikt på runt 10 kg trots att den kan väga upp emot 35 kg. Detta för att den mindre storleken inte simmar med delfiner och anses därför vara ”delfinsäker”. Vår tonfisk fångas med selektiv ringnot, vilket betyder att man inte använder något verktyg som kan locka till sig andra oönskade arter och det minskar bifångsten avsevärt. FAD, Fish Aggregating Device, är ett välkänd benämning inom tonfiskfångst. Det är ett konstgjort objekt som används för att locka till sig fisk. De består vanligtvis av bojar eller flottörer bundna till havsbotten med betongblock. Dessa drar inte bara till sig Skipjack, utan även bifångst av många andra fiskarter i samma storlek, bland annat unga tonfiskarter som ännu inte hunnit föröka sig. Detta bidrar till att de unga arterna får svårare att återhämta sig eftersom dom inte hinner föröka sig. Att fiska med selektiv ringnot som vi gör innebär att vi inte utövar FAD-fiske. 

Hur vet man att vår tonfisk är fångad på ett hållbart sätt?
Det faktum att vår tonfisk är MSC-certifierad innebär att den totala hållbarheten av fisken säkerställs av en mycket noggrann spårbarhet som övervakar tonfisken från hav till butikshyllan. Det säkerställer att yrkesfiskaren använder sig av hållbara fiskemetoder och fiskar på livskraftiga bestånd. PNA-länderna är idag en av de ledande leverantörerna inom tonfiskfångst och ligger i framkant gällande åtgärder för att bevara sin naturresurs, tonfisk. Bland annat satellitövervakar man alla licensierade båtar till sjöss, bevakar att all fångad tonfisk bevaras och inte kastas överbord,  man har infört förbud mot målriktad valhajsfiske och utsett ett antal omlastningshamnar för båtarna där man genomför stränga kontroller. Skulle en yrkesfiskare bli påkommen att utföra FAD-fiske blir denne avstängd i 3 månader (straffet ska utökas till 6 månader). Fler initiativ som ska införas inom kort är utbildningsprogram om hållbarhet för yrkesfiskarna och införande av e-blanketter som ska fyllas i av kaptenen till sjöss för att ge levande fångstuppgifter.