Våra förpackningar & material

Det är inte bara innehållet i våra produkter som ligger oss varmt om hjärtat. Vi bryr oss också en himla massa om våra förpackningar. Vi jobbar därför med att öka återvinningsbarheten, använda förnyelsebara material och undvika kemiska ämnen som kan vara skadliga för dig och för naturen. Vi vill ta fram bra förpackningar för att minska belastningen på miljön och undvika onödigt matsvinn. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att våra förpackningar ska uppfylla våra krav för hållbarhet och funktion.

Vår strategi för hållbara förpackningar

Som en del av Axfood går vårt plast- och förpackningsarbete under Axfoods övergripande strategier för hållbarhet. Det här gör vi för att förbättra våra förpackningar:

- Vi har som gemensamt mål att minska den totala plastanvändningen med 25% till 2025.
- Vi strävar efter att ha förpackningar som ska gå att materialåtervinna till 2025.
- Alla förpackningar skall vara producerade av cirkulära material som förnyelsebar eller återvunnen råvara 2030.
- Vi ska undvika kemiska ämnen som anges i SIN-listan. Detta gäller för våra produkter och förpackningsmaterial. Tillsammans med Axfood arbetar vi även för att SIN-listan blir branschstandard för kemikaliekrav.

Miljöanpassade förpackningar

För att en förpackning ska klassas som återvinningsbar behöver den ha ett material som ger ett andrahandsvärde i återvinningen. Förpackningen ska till exempel bestå av ett och samma material och inte ha för mycket tryck och infärgat material. Det här gör vi för att öka återvinningsbarheten på våra förpackningar:

- Vi arbetar för att alla våra förpackningsmaterial ska innehålla återvunnen råvara.
- Vi minskar mängden tryckt yta på våra förpackningar.
- Vi minskar mängden färgade plastmaterial och använder oss av mer transparent eller ljust infärgat plastmaterial.
- Vi använder FSC-märkt papper i våra pappersförpackningar.
- Vi arbetar för att ta bort eller minska mängden plast både från våra plast- och pappersförpackningar.

Rätt plast på rätt förpackning

Användandet av plast minskas löpande genom att i första hand ta bort eller byta ut överflödig plast och förpackningar som inte uppfyller våra krav. Men på vissa produkter fyller plast en viktig funktion för att skydda varan. Plast kan öka produktens hållbarhet och hjälpa till att bevara livsmedlet och även minska transportskador.

Våra förpackningsutvecklare arbetar hela tiden med att säkerställa att förändringarna görs på rätt sätt för att minimera risken att produkten blir dålig och leder till matsvinn, då detta har en större klimatpåverkan än den mängd plast som används. Vissa frukt- och gröntprodukter mår till exempel bäst av att säljas i plast.

- Ta gurka som exempel. Den innehåller så mycket vatten att den torkar ut om den ligger utan förpackning under lamporna i butiken. Då tvingas man slänga mer och ha tätare leveranser. Inplastad gurka håller längre och hinner inte mögla på vägen, säger vår förpackningsutvecklare Karin Grönskog.

Andra produkter som uppskattar plastförpackningar är våra ekologiska rotfrukter. Dessa påsar är gjorda av sockerrör, en förnyelsebar råvarukälla (biovara) som efter att man lämnat den till återvinning kan bli en ny produkt eller förpackning.

Återvunnen råvara

För att vi ska kunna använda mer återvunnen råvara i våra förpackningar har du som konsument en viktig roll. När du återvinner dina förpackningar bidrar du till att öka volymen av återvunnet material som i sin tur kan cirkulera och bli nya förpackningar. Genom att använda mer återvunnen råvara kan vi minska klimatutsläppen, ta vara på resurser och skapa cirkulära flöden.

Initiativ för att minska plastskräp i naturen

Plastskräp i naturen är ett globalt miljöproblem. I Sverige slänger vi 3,3 miljoner plastföremål på marken under en enda vecka och av dessa står lösa korkar för 3,9 procent. Det motsvarar närmare 6,7 miljoner plastkorkar på marken under ett helt år.

År 2019 röstade EU igenom Engångsplastdirektivet som har till syfte att minska plastskräp i vår natur. Direktivet innebar bland annat ett krav på att alla dryckesbehållare som innehåller plast måste ha korkar eller lock som sitter kvar på förpackningen.

Kravet ska vara infört senast juli 2024, alltså kommer fler och fler dryckesbehållare få fastsittande korkar. Detta gäller vår mjölk, juice och smoothie men även på våra produkter som filmjölk och grädde. En insats för en renare miljö!