Ekologisk småcitrus

Ekologisk småcitrus kommer från utvalda odlingar. 750 gram.

EU-lövet
Nyckelhålet