Ekologisk fransk dragon odlad i Sverige

Ekologisk fransk dragon. Odlad i Sverige.

KRAV-märkt
EU-lövet
Nyckelhålet
Från Sverige