Ekologisk mejram odlad i Sverige

Ekologisk mejram i kruka. Odlad i Sverige.

KRAV-märkt
EU-lövet
Nyckelhålet
Från Sverige