Kammusslor

Frysta kammusslor fångade i Stilla Havet. Hokkaidokammusslan är en släkting till pilgrimsmusslan och kan användas i recept på samma sätt som pilgrimsmusslor. Våra kammusslor kan du äta med gott samvete. MSC-märkningen betyder nämligen att musslorna fiskats och hanterats på ett miljömässigt hållbart vis som varken tömmer våra hav eller stör ekosystemet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skydda fiskbestånden för framtiden. Tillagning krävs då kammusslorna är råa.

  • Ingredienser
  • Näringsvärde