Varför är det viktigt att återvinna?

Ju mer vi återvinner desto bättre möjlighet har vi att ta tillvara på den energi som använts för att tillverka förpackningen. Det ger oss möjligheten att använda materialet igen för ett annat ändamål. För varje kilo plast vi återvinner sparar vi ett kilo olja samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Hurra!