Hälsosamma val i vardagen 

Vi jobbar hårt för att erbjuda ett brett sortiment av hälsosamma och säkra produkter för att det ska bli enklare för dig att göra bättre val i vardagen. Genom att välja produkter med mindre mängd salt, socker, bättre fetter och högre fiberhalt som våra nyckelhålsmärkta produkter kan vi hjälpa dig att skapa bättre matvanor. Här kan du läsa om hur vi tänker kring hälsa. 

Tillsatser i mat 

Vi tillför tillsatser mycket restriktivt i våra produkter och om möjligt minskar mängden av tillsatser i våra produkter. Tillsatser kan används i livsmedel av flera olika anledningar. Den främsta anledningen till att vi tillför en tillsats i våra produkter är för konsumentsäkerhet så som att till exempel förbättra hållbarheten i en produkt och förhindra att innehållet gör en sjuk. 
 
Vi följer alltid Livsmedelsverkets föreskrifter över godkända tillsatser och i vilka livsmedel de får användas. För att du ska känna dig säker på vilka tillsatser vi använder och vilken funktion de fyller ska det tydligt framgå i ingrediensförteckningen på varje förpackning. 

Färgämnen och aromer 

Aromer och färgämnen kan användas inom en rad olika livsmedel för att till exempel förstärka eller addera en färg eller smak. Om vi använder någon av dessa ställer vi krav på att endast använda naturliga färgämnen och naturliga aromer. Vi accepterar inte azofärgämnen. 

Salt och socker  

Vi vill vara med och bidra till en förbättrad hälsa genom att aktivt minska på mängden salt och socker i våra produkter. Mängden ska finnas där av en förklarlig anledning. Därför kontrollerar vi socker- och salthalten i både befintligt sortiment och när vi tar fram nya produkter. Vi förhåller oss till kriterierna för Nyckelhålet så att de inte överstiger rekommendationen för socker- eller saltintag.  

Goda arbetsförhållanden för odlare och anställda genom hela leverantörskedjan är en viktig förutsättning för att kunna göra hälsosamma val. Vi ställer höga krav på våra leverantörer om säkerhet, miljö och socialt ansvar. Läs mer om våra hållbarhets- och kvalitetskrav i vår uppförandekod.