Hur ser ni på GMO?

Vi säljer inga genmodifierade produkter.