Tar ni hänsyn till miljön när ni transporterar varor mellan lager och butik?

Transporter

Varutransporten görs med egna lastbilar och med hjälp av externa åkerier. Mätmetoderna för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser görs hela tiden. Det hjälper oss att styra arbetet mot en minskad miljöpåverkan.

Lager

För lager är det energianvändningen som har störst miljöpåverkan, speciellt elförbrukningen. Prioriterade åtgärder för att minska miljöpåverkan på våra lager är att hela tiden försöka förbättra energieffektiviteten, att minska den totala energianvändningen, att ersätta fossila energikällor med förnybara energislag, samt att hushålla med resurser genom källsortering av avfall. Våra lager följer noga upp användning av fjärrvärme och källsortering av avfall för att effektivisera ännu mer.