Utvärderas alla Garants livsmedelsinköp ur ett hållbart perspektiv rent socialt, ekonomiskt och miljömässigt?

Vi strävar efter detta. Att säga att vi gör det idag för alla tusentals varor vore att lova för mycket. På avdelningen för kvalitet, CSR och djuromsorg följer vi numera upp våra hållbarhetskrav vid alla inköp från riskländer (främst utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika) och från och med första kvartalet 2016 ska urval alltid göras utifrån hur väl leverantörerna har koll på mänskliga rättigheter och miljö i sina produktionskedjor.
Vi genomför också sedan slutet av 2014 riskanalyser av alla varor med ursprung i riskländer så att vi ska kunna ställa rätt frågor och följa upp tillsammans med våra leverantörer. I allt detta måste vi genomföra prioriteringar och dessa gör vi främst utifrån var riskerna för kränkningar mot mänskliga rättigheter eller missförhållanden är som värst.