Hur ser ni på antibiotika och djur?

Garant accepterar inte att antibiotika används i förebyggande syfte vid djuruppfödning och ska uppfylla nedanstående krav:

• Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande eller förebyggande syfte.
• Antibiotika får bara användas efter ordination av veterinär.
• Utförlig dokumentation måste göras av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentation. 
• Om antibiotika används regelbundet för alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblem ska tas fram och tillämpas.