Hur förhåller ni er till KRAV och EU-ekologiskt?

KRAV har högre krav när det kommer till djuromsorg, så därför väljer vi att ha animaliska produkter som fått deras märkning under Garant i första hand. För spannmål och andra livsmedel tycker vi att EU-ekologiskt och KRAV har likvärdiga kriterier för odling av grödorna. Vi har också ett brett sortiment under Garant Eko på omkring 200 produkter, ett sortiment som ständigt utvecklas och breddas.