Varför använder ni inte enbart förnyelsebar råvara för era förpackningar?

Det är en massa faktorer som påverkar valet av material; vissa material klarar till exempel inte att hettas upp till den temperatur som en hel del livsmedel har när de fylls varma och sedan kyls ned. Andra blir sköra och går sönder vid väldigt kalla temperaturer och andra yttre påfrestningar. Ibland skapar de problem i de befintliga maskiner som våra leverantörer har investerat i och en nyinvestering inte är möjlig just då. Många maskiner som används i produktion är anpassade efter de material och förpackningar som funnits på marknaden en längre tid – dock vill många leverantörer ställa om och testar samtidigt andra material för att så småningom kunna erbjuda mer hållbara alternativ.