Hur gör ni för att era varor ska hålla hög kvalitet?

För att säkerställa livsmedelssäkerhet för våra produkter testar våra kvalitetssäkrare årligen varorna genom ett omfattande analysprogram. I programmet görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de risker som finns för varje produkt. Dessutom besöker vi leverantörerna och kontrollerar produktionsanläggningarna genom att gå igenom livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och arbetsvillkor. Inför en lansering kontrolleras och testas produkten både hos oss och av en extern testpanel.