Vad betyder egentligen att en produkt är förpackad i en modifierad/skyddande atmosfär?

Förkortningen MAP betyder Modified Atmosphere Packaging.
I Sverige måste varor med den typen av förpackning märkas med texten "förpackat i skyddande atmosfär". Däremot behöver det inte stå vilka gaser förpackningen innehåller eller hur mycket gas det gäller. MAP betyder att luften i förpackningen har avlägsnats och ersatts med gas. För livsmedelsförpackningar används gaser som är tillverkade av olika luftgaser:

– Koldioxid. Det reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet och ökar hållbarheten.

– Kväve. Används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym.

– Syre. I höga koncentrationer gör det att köttet förblir rött.

Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men utgör ingen hälsorisk. Vanlig luft innehåller ungefär 21% syre, 78% kväve och 0,03% koldioxid.

Kött kan också förpackas i vakuum. Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av luftkrävande bakterier minskar eller försvinner. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras. I vakuum får nötkött en brunare färg som försvinner när förpackningen öppnas.