Varför framgår det inte alltid på era varor vem som är leverantör?

Våra leverantörer kan vara både stora välkända livsmedelsproducenter och mindre företag. De finns i både Sverige och andra länder. Samma kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav ställs på alla, oavsett storlek och land. När vi sätter vårt namn på en produkt så innebär det att vi är ansvariga för produkten gentemot dig som konsument. Vi är angelägna om att få in synpunkter från konsumenter på våra produkter, vilket vi också får när vi står som avsändare. Men det är ingen hemlighet vem som producerar våra produkter utan den informationen går att få om man hör av sig till vår Konsumentkontakt.