Varför skriver ni inte ursprungsland på alla era förpackningar?

Oftast skriver vi ut ursprung på våra förpackningar och strävar efter att alltid göra det. Det här är en fråga som vi hela tiden tänker på och försöker hitta lösningar på. Ursprungsmärkning ses också oftare på fler och fler produkter på grund av en större efterfrågan.

Många produkter är sammansatta av flera ingredienser och ursprung vilket kan försvåra ursprungsmärkningen. På många mindre förpackningar kan platsbrist vara en orsak.

Lagen säger att man bara får skriva ursprungsland/länder om det kan garanteras att innehållet i just den förpackningen kommer från det angivna landet. Beroende på skördar, klimatförändringar, tillgång och efterfrågan på råvaror kan vi ibland vara tvungna att köpa råvara från ett annat ursprung än det som nämns på förpackningen. Detta är också en anledning till varför vi då inte skriver ursprunget.

En del av våra leverantörer har moderna och flexibla maskiner som gör att man kan lägga till text i efterhand och då finns det självklart möjlighet att skriva ursprung på etiketten vid varje produktionstillfälle. Många leverantörer har dock inte den möjligheten då det betyder höga kostnader att byta maskinerna. Av kostnadsskäl trycks mycket förpackningsmaterial upp i förväg, detta måste kasseras om ursprungslandet ändras. Det råder ibland stor brist på vissa råvaror och då kan det finnas behov av att ta från ett annat land, för att inte stå med tomma butikshyllor.