Vad är hållbart producerad palmolja?

Det finns olika certifieringar och handelssystem, det har att göra med hur pass väl man kan spåra den certifierade palmoljan genom hela värdekedjan. Kan man spåra palmoljan hela vägen, så är den hållbar och ansvarsfullt producerad. Vi använder oss av certifieringssystemet från RSPO, Round Table of Sustainable Oil. Här kan du läsa mer om det.