Vad gör ni och resten av industrin för att förbättra produktionsförhållandena i de länder där palmolja produceras?

Dagligvaruhandeln har bestämt att den palmolja som säljs under våra egna varumärken ska vara certifierad under 2016. Vi vill bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet – så marknaden för ansvarsfull och hållbar palmolja ökar.