Varför byter man inte bara ut palmolja mot andra oljor?

Palmolja är den globalt sett mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton och utgör en viktig försörjning för hundratusentals personer.

Att byta ut palmolja innebär, ur hållbarhetssynpunkt, en kortsiktig lösning för det enskilda varumärket eller företaget. Det bidrar inte till bättre förutsättningar för de personer som arbetar med produktion av palmolja. Det bidrar inte heller till mindre avskogning, då stora marknader som Kina, Indonesien och Indien har stor och ökande efterfrågan på palmolja. I vissa produkter är det svårt att rakt av bara byta ut palmoljan mot en annan olja då palmoljan har så bra tekniska och smakmässiga egenskaper.