Vilka miniminivåer för socialt ansvar kan jag förvänta mig när jag handlar hos er?

Grunden är att alla våra leverantörer alltid måste skriva under vår uppförandekod där det föreskrivs att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO, International Labour Organisation, samt nationell lagstiftning alltid ska gälla (även miljökrav ställs). Sedan 2015 jobbar vi även med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i riskländer (ofta i Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa på något systematiskt sätt att kontrollera att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, exempelvis genom sociala revisioner eller kollektivavtal. För befintliga leverantörer som inte kan uppvisa detta så genomför vi BSCI-revisioner (Business Social Compliance Initative, som Axfood är medlemmar i).

Vi arbetar även med riktade projekt för att säkra goda arbetsvillkor i Sverige, som till exempel våra frukt- och gröntleverantörer i Sverige där det är vanligt med utländska gästarbetare.

På miljösidan har vi gjort en del jämförelser av olika varors miljöbelastning och vi utvecklar hela tiden planer för hur vi ska kunna ta större hänsyn till vatten- och energianvändningen i våra leverantörsled.