E-nummer och tillsatser – varför används de överhuvudtaget?

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Bara tillsatser som är godkända av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd får användas i livsmedel, något som du kan känna igen på innehållsförteckningen då de kännetecknas av ett E-nummer. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

– ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel.

– påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel.

– ger färg till ett livsmedel: färgämnen.