Finns det Bisfenol A i era förpackningar?

Vi jobbar hela tiden för att minska användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga.
I de fall där det är möjligt ska förpackningar som innehåller Bisfenol A helt bytas ut mot alternativa lösningar på förpackningar. För de förpackningar där det kan finnas en liten mängd Bisfenol A uppfylls dock lagkraven för material i kontakt med livsmedel.