Hållbar sill från livskraftiga bestånd

Vi ställer höga krav på vårt fisksortiment och vi vill inte undanhålla något för dig som handlar. Särskilt när det kommer till att bevara havsmiljön för att du ska kunna njuta av vårt goda fisk- och skaldjurssortiment. Sedan en tid tillbaka tog MSC, Marine Stewardship Council, ett beslut om att dra tillbaka den blå miljömärkningen från all Atlando-skandisk sill (NVG) i branschen, vilket inkluderar sillburkarna i vårt sortiment. Att vi tillfälligt tagit bort MSC-märkningen grundar sig i att de kuststater som delat på fiskekvoten har fiskat en större volym än rekommenderat. 

För att du ska känna dig trygg i att välja vår fisk har vi tillsammans med vår ägare Axfood sedan länge bestämt att inte sälja fisk och skaldjur från hotade bestånd. Men vi nöjer oss såklart inte där. Tillsammans med Axfood är vi med i Fiskbranschens Riksförbund, som med sina medlemmar arbetar med den internationella organisationen NAPA* för att bevara haven. Vårt gemensamma mål med Altando-skandisk sill är att förbättra kvotfördelningen av fisket mellan de inblandade kuststaterna och stärka den långsiktiga förvaltningen av bestånden i Nordostatlanden. På så sätt kan vi säkra framtida fiskemöjligheter och förhindra ett överfiskande.  

Under tiden vi jobbar för att återfå MSC-märkningen på sillburkarna ska du veta att sillen fortfarande går bra att äta. Idag säljer vi ingen rödlistad fiskart i vårt sortiment, och inte heller någon fisk som hotar den biologiska mångfalden. Sillbestånden i Nordostatlanten är livskraftiga, vilket bekräftas av oberoende parter och forskare. Och så länge bestånden värderas som livskraftiga kan du fortsätta att njuta av sillen med gott samvete.  

*North Atlantic Pelagic Advocacy. 
 
Se vårt sortiment av sill här.