Miljö & transport

Transport är en stor bov i miljödramat och därför har vi i den största mån det går valt att göra våra transporter via fartyg och tåg. Exempelvis har vi ersatt lastbil med tåg på flera långa sträckor inom Sverige. Där det inte går att lösa på annat sätt än att frakta med lastbil, till exempel från lager till butik, mäter vi hela tiden våra utsläpp för att kunna hitta nya smarta sätt för att minska vår miljöpåverkan. 
Varutransporterna är en viktig nyckel till ett minskat klimatavtryck. Utsläppen från egna transporter påverkar i hög grad vår totala klimatpåverkan. Därför spelar logistikplaneringen och hanteringen av våra fordon en betydande roll. 

Vi ställer både höga och tydliga krav för en trygg arbetsmiljö, säker trafikmiljö och minskad klimatpåverkan genom sparsam körning (ecodriving) och hållbara drivmedel. Vi har dessutom implementerat ett nytt övervakningssystem för fordon som gör det möjligt att följa upp bränsleförbrukningen. Systemet uppmuntrar också förarna att köra mjukare, vilket minskar utsläppen och slitaget på lastbilarna. 
 
Vi har genom vår ägare Axfood ett nära samarbete med de större lastbilstillverkarna för att utveckla morgondagens hållbara lösningar. Under 2019 har vi bland annat investerat i CNG-bilar (komprimerad biogas) och arbetar med att diversifiera drivmedlen ytterligare framåt. 

Idag kan drygt 50 procent av våra tunga lastbilar drivas på alternativa bränslen om RME (RapsMetylEster, omförestrad rapsolja) finns tillgängligt. HVO (Hydrogenated vegetable oil) finns numera även utan palmoljebaserade produkter vilket möjliggör fossilfri tankning.