Vardagen på en svensk mjölkgård

Några kilometer utanför staden Falköping, mellan två platåberg, ligger Kullagården – en av alla mjölkgårdar som levererar mjölk till våra mejeriprodukter. Gården drivs av mjölkbonden Christian, som är den fjärde generationen att sköta gården som köptes av hans farfars far och mor i tidigt 1900-tal. För Christian har Kullagården alltid varit som hans andra hem. Trots att han inte har vuxit upp på gården, eller att han först valde ett annat karriärspår, har han ofta varit där med sin far och hjälpt till. Redan som åtta-åring lärde sig Christian att köra traktor, och under uppväxten fick han lära sig allt om hur gården och djuren skulle skötas. Kullagården är idag hem till 370 djur, varav 140 mjölkkor. Vi träffade Christian för att höra hur vardagen på mjölkgården ser ut - om djurhållningen, de dagliga rutinerna, och den fantastiska naturen förstås.

95% av fodret odlas på gården

Enligt Christian är ingen dag på gården den andre lik, men till de dagliga rutinerna hör kossornas skötsel och att hålla gårdens maskiner i bra skick.

- När våren tittar fram börjar vårbruket, då man sår alla grödor och en del nytt gräs. När gräset i hagarna vuxit släpps djuren ut på bete. Det är oftast i början av maj, när det finns tillräckligt med gräs för att de ska få nog med näring. Under sommaren och hösten skördas gräset tre till fyra gånger, säger Christian. Gräset kallas grovfoder och är basen i kornas utfodring.

På Kullagården odlas en speciell blandning av gräsfröer, spannmål och baljväxter som kossorna tycker extra mycket om.

- Till hösten skördar man spannmål och proteingrödor som blir kraftfoder till korna. Ungefär 95% av allt foder som korna äter kommer från min gård. Det som odlas på gården är havre, vete, korn, ärtor, bönor och gräs, även kallat vall. Allt vi odlar på gården går till kornas foderstat, förklarar Christian.

För att en ko ska producera mjölk behöver hon få i sig ordentligt med foder i en varierad och bra kost. På Kullagården äter korna ca 60% grovfoder och majoriteten av fodret som korna äter odlas på gården.

Korna på Kullagården går i lösdrift

Christian drivs av att utveckla gården med djurens välmående i fokus. Han är mån om att skapa den bästa möjliga tillvaron för alla sina djur året om. Gården och arbetet har därför utvecklats mycket de senaste åren. 2012 gjordes den största förändringen när de byggde en ny lösdriftsladugård och gjorde i ordning bättre för kalvarna.

- Idag går alla djuren i lösdrift. Jag upplever att de mår bättre av att få röra sig fritt, även på vintern när de är inomhus. Korna på gården mår väldigt bra idag. De trivs bra i sitt stall, har fri tillgång till mat, har sina liggsängar för vila och går och mjölkar sig själva, berättar Christian.

Mjölkningsrutiner

Korna på Kullagården är rutindjur och går och mjölkar sig i en mjölkrobot i snitt tre gånger per dag. Eftersom de går i lösdrift får de själva bestämma när de ska mjölkas och gör det i sin egen takt.

- Korna känner att de behöver mjölkas ungefär var åttonde timma. Under tiden korna mjölkas får de gott kraftfoder att äta i roboten. Mjölkningen i roboten tar ungefär 6,5 minuter, förklarar Christian.

Enligt Christian är mjölkrobotarna mycket fördelaktiga. Det är en av alla innovationer som nu är vanlig inom mjölkproduktion. I dagsläget används en mjölkrobot per 60 kor, och på ett år producerar Kullagården ca 1,7 miljoner kg mjölk. Det motsvarar ungefär 12 000 liter per ko.

Livet på gården

Livet på gården är mer än att bara hålla rutiner och en god djurhållning. På Kullagården är gemenskapen värdefull för Christian, och han bjuder gärna över vänner och förklarar gärna hur allt faktiskt går till.

Christian anser sig ha en fin livskvalitet och gläds av att kunna ge barnen en uppväxt med närhet till djuren och naturen. Som mjölkbonde har han dessutom lyxen att få njuta av dagsfärsk mjölk och fyller upp sin kanna innan mjölken hämtas av mejeriet. Mjölk är som nämnt inte bara gott, den innehåller även 18 av 22 viktiga näringsämnen vi behöver varje dag.

Vikten av att bevara svensk mjölk och lantbruk

För Christian, som för oss, är det betydelsefullt att bevara svensk mjölk och lantbruk. Mjölkföretag och andra lantbruk är en motor i landsbygden, och en viktig del i att bevara det öppna landskapet.

- Det är viktigt för den biologiska mångfalden att bevara svenskt lantbruk och mjölkproduktion. Som bonde jobbar man för att hålla ett öppet landskap i hela Sverige genom en variation av odling. Betande djur gynnar dessutom fler arter vilket skapar en allmän miljönytta, avslutar Christian.

Vill du veta mer om vårt svenska mejeri? Här kan du läsa mer om det.